Rasmus Lundorff og hustru Rasmine Cathrine Poulsen

Rasmus Lundorff fødtes den 4. februar 1879 i Vejrum sogn, som søn af Frederik Lundorff og Jensine Claudine Nielsen. Han giftede sig d. 5. april 1907 i Vejrum kirke med Rasmine Cathrine Poulsen. Han ernærede sig som murermester i Herning og dør i februar år 1960 i en alder af 81.

Rasmus Lundorff blev døbt d. 14. april 1979 i Vejrum kirke, faddere var:
Gårdmand Frederik Eriksens hustru Maren Sørensdatter af Snigstrup.
Pige Marie Henriette Pedersen af Vejrumholt.
Ungkarl Anders Jespersen af Bromølle.
Gårdmand Jens Peder Sørensen af "Lille Fuglsang".
Hans Kristensen af Mammenhede.

Rasmus Lundorff var murermester i Herning.

I Middelsom Sønderlyng Herreders Ret blev der d. 14. juli 1910 tinglæst flg. adkomst for Rasmus Lundorff :
"Tinglæst som adkomst for Rasmus Lundorff til det hans hustru Rasmine Katrine Poulsen efter skjøde tinglyst 4. april 1907 tilhørende hus i Vejrum by og sogn, opført på en jordlod af Niels Pedersens tidligere ejendom med grund og et tilkøbt lille jordstykke af samme ejendom nu i det hele skyldes under matr. nr. 8 f. af Vejrum for hartkorn 0 3/4 alb. Sidste kjøbesum var 800 kr. Retsanmærkning frabedes. Viborg, d. 24. juni 1910. For vedkommende L. Ørum.

I 1954 hjalp Rasmus Lundorff sin søn Aage Lundorff, med murerarbejdet, til opførelse af en villa på Bøsbrovej 59 i Vorup. En villa hans søn havde tegnet, med forskudte etager, noget nyt for denne tid. I denne periode boede han på Skanse Alle 2 i Vorup, hos Valdermar og Johanne Nikolajsen, Aage Lundorff' svigerforældre, de havde mange gode timer sammen, hvor de talte om fælles egns erindringer i Laurbjerg, Bjeringbro og Jebjerg.

Rasmus Lundorff gifter sig d. 5. april 1907 i Vejrum kirke med Rasmine Cathrine Poulsen, datter af gårdmand Poul Pedersen og hustru Oline Kjeldsen, hun blev døbt d. 18. december 1881 i Vejrum kirke, faddere var:
Fhv. gårdmand Rasmus Kristensens hustru Marie Katrine Pedersen af Vejrum.
Pige Marie Pedersen af "Lille Fuglsang".
Husmand Peder Pedersen af Vinkel sogn.
Fhv. gårdmand Rasmus Kristensen af Vejrum.
Husmand Peter Jensen af Hammershøj.

Efter Rasmine Cathrine Poulsen død skrev en avis følgende : "Fru Rasmine Lundorff, Herning, tidligere Vejrunbro, er død, 84 år gammel. Fru Lundorff var født i Vejrum, hvor hendes forældre havde Fuglsanggaard. Hun giftede sig med murermester Rasmus Lundorff, og de fik deres hjem i nærheden, i Vejrumbro, hvor de boede i mange aar. Mange af de huse der idag står i Vejrumbro, er blevet bygget af Rasmus Lundorff og hans far, som ligeledes var murermester. I hjemmet opvoksede tre sønner og fire døtre, så der var nok for husmoderen at se til.
Fru Rasmine Lundorff var stille og beskeden af væsen, og hun var et hjælpsomt menneske. De der husker hende vil mindes, at hun var dygtig til at give en haand med, naar nogen var syge. At anlægge en forbinding eller give en indsprøjtning kunne hun udmærket klare.
For 23 aar siden flyttede ægteparret til Herning, hvor Rasmus Lundorff videreførte sin virksomhed som murermester. Han fortsatte med at arbejde, til han var 75 aar gammel. For seks aar siden døde han i en alder af 81 aar. Nogle aar før hans død var ægteparret flyttet til en datter og svigersønnen, fabrikant Henning Sonne, Herning, og her blev Fru Lundorff boende efter sin mands død, indtil hun til sidst fik ophold paa de gamles hjem. Fru Rasmine Lundorff efterlader en søn og to døtre i Herning, to sønner i Randers, en datter i Middelfart og en datter i Vejle."