Jens Jensen Lundorff

Podemester (1721 - 1763)

Jens Jensen Lundorff blev døbt i kirken den. 8 juni 1721 i Søby.

Han gifter sig to gange og får et barn med sin første kone og to børn med den anden. Ved sit første giftermål er han øjensynligt flyttet fra Randers til Thisted.Han dør i en alder af 68 år og 10 mdr. og opgives her til at være "podemester". En podemester var en gartner, dog anvendtes betegnelsen oftest om herregårdsgartnere.

Jens blev ved sin dåb "frembåren" bl.a. af "Henrik Podemester på Tustrup", måske er Jens senere oplært på selvsamme Tustrup og er der her tale om Herregården Tustrup beliggende i Årslev? Ja mange tanker og gode ideer kan udspringe fra de følgende informationer fra Slægtsbogen.

Jens Jensen Lundorff blev døbt i kirken den 8. juni 1721 og frembaaren af:
madame Kirstine Nielsdatter "Farvers" af Randers,
Sgnr. Vaarbjerg i Borup
monsr. Helvicus (Friis) og Henrik Podemester på Tustrup
Inger Jensdatter (Lundorff) af Søby.

Mandag den 25. juli 1763 afholdtes der skifte efter borger og gartner Jens Jundorff's hustru Karen Andersdatter Lagaard i Thisted, som ved sin død efterlod sig en eneste søn, Jens Jensen Lundorff, 5 aar gammel, for hvem blev antaget som lauværge morbroderen, handelsmand Michel Galtrup af Thisted.

Jens Jensen Lundorff blev gift anden gang den 12. juli 1764 i Thisted kirke med Mette Lauridsdatter Tougsgaard af Thisted.

Mandag den 12. april 1790 blev Jens Jensen Lundorff, podemester, stedt til hvile på Søndre kirkegaarden næst østen for Mads Tougaards hustrus forældres gravtræer. Han blev 68 aar og 10 maaneder gammel.

Den 6. maj 1790 afholdtes der skifte efter afdøde Jens Jensen Lundorff i Thisted, som ved sin død efterlod sig enken Mette Laursdatter Tougsgaard og børnene:
En søn af 1ste ægteskab, Jens Jensen Lundorff, 32 aar gammel.
Endvidere af sidste ægteskab, Lars Jensen Lundorff, 25 aar gammel samt Andreas Jensen Lundorff, 21 aar gammel.

Efterkommere 1. generation.

Da Jens Jensen Lundorff er 7 år gammel hærger en katastrofal brand København og lægger næsten havdelen af byen i ruiner. Her i blandt observatoriet på rundetårn og dermed går mange af Tycho Brahes instrumenter tabt, også mange af Ole Rømers instrumenter og optegnelser gåt tabt.

4 år inden Jens Jensen Lundorff får sit første barn (i en alder af 37) køber Frederik 5. De Vestindiske Øer og varsler således starten på kolonitiden. Da Jens Jensen Lundorff får sit tredje barn, sønnen Andreas i 1769, er Frederik 5. død og afløst af sin 17 årige skizofrene søn Christian 7.