Jens Jensen Lundorff

Herredsfoged 1686-1730 for Saltum, Sdr. Dyrs og Øster Liisbjerg herreder

Haraldslund gods - beliggende omkring Trie/Århus

Jens Jensen Lundorff var fra 1714-1730 herredsfoged for Saltum, Sdr. Dyrs og Øster Liisbjerg herreder og var bosat i en Haraldslund tilhørende fæstegaard i Søby i Sønderhald herred.
Ifølge kirkebogen her skal Jens Jensen Lundorff være født i marts måned 1686, muligvis i Randers.
Han dør i 1730, 44 aar og nogle maaneder gammel, og begraves den 30. marts på Søby kirkegaard. Kort tid inden hans død, dør hans kone Elisabeth Knudsdatter Schalstrup. De efterlader sig sønnerne Knud og Jens.Kort over Søby

Jens Jensen Lundorff giftede sig ca. 1717, antagelig i Voldum, med Præsten Laurits Schalstrup's steddatter Elisabeth Knudsdatter. I en artikkel om Poul Vendelbo Løvenørn, stiftamtmand i Aarhus (omtales i aarbog 1920, side 1 - 39) finder vi omtalt en betænkning afgivet i 1729 af amtmanden vedrørende underrettens betjente, hvori bemærkes følgende: "Herredsfoged Lundorff i Vester Liisbjerg m.fl. herreder er så forsømmelig, at det var bedst at blive af med ham, da der fra flere sider klages over ham, det var at ønske, at Vorherre ville kalde ham, så vi blev ham kvit".
Den 3. februar 1730 afholdtes der skifte i herredsfoged monsr. Jens Lundorff's boe og logemente i Søby efter hans afdøde hustru Elisabeth Knudsdatter Schalstrup, som døde den 14. januar 1730 og efterlader sig to sønner: Knud Jensen Lundorff, 11 aar gammel. Jens Jensen Lundorff, 9 aar gammel.

Under skifteafhandlingen, der fylder 30 sider, døde imidlertid Jens Jensen Lundorff selv mellem den 23. marts og 2. maj 1730. Haraldslund skifteprotokol 1721-1762. Jens Jensen Lundorff var bosat i "en Haraldslund tilhørende fæstegaard i Søby i Sønderhald herred" Randers Amt, Djurs Sønder herred.

Efterkommere 1. generation.