Christian Lundorff

Guldsmedemester i Horsens (1811 - 1852)

Christian Lundorff fødtes den 24 april 1811 i Thisted. Han kommer til Horsens købstad 22 år gammel i oktober 1832, og registreres som ”svend her”. I en alder af 26 år bliver han "guldsmedemester" i byen. Christian bliver viet første gang med Birgitte Louise Thrane i 1838 . I december 1837 får de sammen en dreng. Barnet fødes nogle måneder inden ægteskabet, hvilket i dag sikkert ville være en ganske triviel sag, men dengang har det sikkert givet anledning til en del snakken. Var barnet selve årsagen til forlovelse/ægteskab eller var Christian slet ikke far til barnet?

Gaden hvori Christian havde bolig iflg. FT-1840 "Graven/Horsens".

Birgitte Trane dør i 1839, kun 25 år gammel og Maren Rasmusdatter flytter ind i Kattesundsgade som husbestyrerinde. Christian og Maren bliver viet i 1850, men forinden har de fået to drenge. Den ældste af deres to sønner, Frederik, kommer tidligt hjemmefra. Han kommer i pleje i Vejrum, hos sin farbror Jens Lundorff og dennes hustru Mette Marie Reinholdt. Den 5 marts 1852 dør Christian Lundorff i Horsens by 40 år gammel. Han efterlader sig tre sønner.

Christian Lundorff døbes I Thisted kirken den 15. juni 1811, faddere var : Hr. Peder Brandt, kapellan i Thisted, Købmand Mathias Nicolaj Resen, Fuldmægtig Eriksen hos kapt. Brandlund, Ole Kyndes og hustru Madam Else Block og Købmand Schophus's hustru Mette Marie Møller.

I borgerskabsprotokol for Horsens 1832-1864 side 23 b, findes Christian Lundorff's borgerskab som guldsmedemester: År 1837 den 27. november mødte på Horsens rådstue 1. Guldsmedesvend Christian Lundorff, der begærede borgerskab som guldsmedemester. Han godtgjorde i den anledning, at han er født i Thisted den 24. november 1811, at han har lært professionen og her i byen gjort mesterstykke, som af magistraten og tiltagne mænd er blevet antaget, og endelig at han har anskaffet borgerlig armatur og mundering. På grund af disse beviseligheder blev bemeldte guldsmedesvend Christian Lundorff meddelt borgerskab som guldsmedemester. Han aflagde borgereden og betalte til byens kasse 2. Christian Lundorffs virke som guldsmed blev af kortere varighed, allerede ved folketællingen i 1840 opgives han at være daglejer. I værket "Danske guld- og sølvsmedemærker" kan ses mærket han anvendte på sine arbejder. Mærket "CL" kan også ses i Linnerup kirke på kirkesølv; en alterkalk og en disk.

Gaden hvori Christian havde bolig iflg. FT-1845 og 1850 "Kattesundsgade/Horsens".

Christian Lundorff syntes at havde værende bosat flere steder i sin tid i Horsens. Af folketællingerne registreres bl.a.; "Graven, Østre Side", hvor han, i folketællingen 1840, opgives som værende enkemand og guldsmed, og han bor sammen med sin 3 årige søn Jens Christian og tjenestepigen Maren Rasmusdatter. Senere flytter han til Kattesundsgade 418b i baghuset (folketællingen) og den sidste adresse der registreres inden hans død er Kattesundsgade 417. Her bor han sammen med Maren og Rasmus Christian på 5 år.

1. Ægteskab; Iflg. Horsens kirkebog; den 27 februar 1838 viedes i Horsens kirke Christian Lundorff (26 år) til Birgitte Louise Thrane (24 år) Født ca. 1813 som datter af skomagermester Nicolai Thrane og hustru Maria Sørensdatter. Om Birgitte vides desuden, at hun havde en ca. 2 år ældre broder Søren Thrane (skomager) og en ca. 6 år yngre broder Wegner. Broderen Søren Thrane avler senere i sit ægteskab med sin hustru, Johanne Dorthea Jensen, en pige. Denne datter opkaldes efter broderens afdøde søster og bliver døbt Nicoline Birgitte Lucie Thrane. Nicoline Birgitte L Thrane bliver som voksen viet til sin halv fætter, nemlig Christian Lundorffs yngste barn med Maren Rasmusdatter Rasmus Christian Lundorff. Birgitte Louise Thrane døde den 20 marts 1839. Christian Lundorff og Birgitte Louise Thrane havde barnet: - Jens Christian Lundorff, født den 8 december 1837.

2. Ægteskab; Den 1. November 1850 vies i Horsens kirke Christian Lundorff til Maren Rasmusdatter født den 25 december 1807. Efter Christians død i 1852 gifter Maren Rasmusdatter sig igen den 7 oktober 1854 i Ry kirke med Laurs Madsen De er da bosat på en gård i Tyrsting, Gl. Ry, Emborg mark. Maren Rasmusdatter dør den 19 juli 1857, sandsynligvis af en sygdom iflg. kirkebogen. Christian Lundorff og Maren Rasmusdatter havde børnene: - Frederik Lundorff, født den 4 september 1842 - Rasmus Christian Lundorff, født den 21 december 1846.

Efterkommere 1. generation.Tiden

Christian Lundorff blev født i 1811 og døde i 1852. Så i de første mange år af hans liv, var det Frederik VI der sad på den danske trone. Ude omkring i verden havde napoleonskrigene hærget i mange år, inden Napoleon havde lider sit endelige nederlag ved Waterloo i 1815. Direkte afledt af Danmarks tøvende holdning i selvsamme krige, havde englænderne, sænket hele den danske flåde og de havde bombet København "sønder og sammen". Danmark var erklæret bankerot i 1813 og i 1814 havde vi måttet afstå Norge ved freden i Kiel, så der var ikke mange lyse skyer i horisonten i Christians barndom.

Tiden

Som ung har han haft chancen til at rejse med de første tog, der kørte strækingen Liverpool - Manchester i 1830. Industrialiseringen der var startet for mange år siden i England, begyndte nu for alvor at tage fart i resten af Europa. En anden ting, der senere skulle vise sig at få stor betydning for Europa og resten af verden, var den "Irske Hungersnød". I Irland var man omkring 1840 helt afhængig af "kartoffelafgrøden". Da hele 4 høstår slog fejl, startende i 1845, bredte hungersnøden sig over hele øen. Situationen satte en masseudvandring" igang, flere millioner Irere udvandrede til Nordamerika og næsten ligeså mange døde af sult og sygdom. Dette skulle blive den første i en bølge af masseudvandringer fra Europa til Nordamerika.