Karen Nielsdatter

Gift med Jacob Jensen slotsskriver i Skanderborg

Karen Nielsdatters mand, Jacob Jensen var født i Vejle, og da han den 3. juni 1613 blev borger i Århus, havde han været slotsskriver i Skanderborg. Han var i nogen år ridefoged på Århusgård og ejede en gårdsavl i Århus, kaldt "Jacob Jensens på Vestergade" efter ham. 1691 tilhørte den Rasmus Vinter. 1616/17 betalte Jacob Jensen 120 dlr. og 4 okser i indfæstning for Kanegård, som Mikkel Pedersen fradøde, og fra samme tid og til 1649 ses han at være ridefoged i Hads herred. Karen Nielsdatter og hendes mand blev begravet i Hvilsted kirke, hvor hans udskårne stolestades gavl stadig findes med indskriften "Jacob Jensen Vedel 1625".

Et tekstepitafium fortæller om ham og hans to hustruer: "Her under hviler Erlig høyagtbare og Vel for Nehme Mand Jacob Jensøn Ride Foged ofuer Skanderborg len, som boede oc døde i Canne, 1661 den 16. Novemb. Med sin Kiere Hustruer Karen Nielsdatter og Giertrud Nielsdatter, og lefuede hand med S: Karen Nielsdatter 21 Aar, oc aulede de tilsammen 5 sønner oc to døtre, oc kom siden i Ecteskab med dydedle Møe Giertrud Nielsdatter, og levede de tilsammen et meget kierlig Ecteskab i 22 Aar, og er alle hensoved udi Herren, Gud giffue dennem med alle tro Christen en gledelig opstandelse på dommedag". Foruden ovenfor beskrevne epitafium findes en gravsten med portrætter af to sønner og en datter. Den er nu helt ulæselig og portrætterne næsten udviskede, idet den er meget medtaget af vejr og vind, fordi den er ophængt udendørs på kirkens vestgavl.

 Karen Nielsdatter Født i Århus, død omkring 1637 i Kanegård i Hvilsted sogn. Gift omkring 1615 med Jacob Jensen Vedel (født i Vejle, død i Kanegård og begravet i Hvilsted 16. november 1661). Børn: Jens Jacobsen Peder Jacobsen Kane (født omtrent 1616)