Jens Jacobsen

Ridefoged på Århusgård

Da Jens Jacobsen blev gift med Maren Bondesdatter, var hun enke efter ridefoged på Århusgård Mogens Simonsen, der tidligere havde været skriver på Ålborghus og havde fæstet Stadsegård i 1633-34. Jens Jacobsen blev, ligesom sin formand, i ægteskabet ridefoged på Århusgård og fæstede Stadsegård i 1642/43, så han og Maren Bondesdatter er nok blevet gift omtrent på samme tid. Maren Bondesdatter var datter af Bonde Nielsen og Maren Nielsdatter, og der er ingen tvivl om, at hun var velhavende, for hendes børn Iver Mogensen og Anne Mogensdatters fædrene arv var på 1021 sldl., hvorfor Jens Jacobsen 25. april 1645, som sikkerhed, havde udstedt en obligation, som Jens Jacobsens arvinger, der efter far og mor havde vedgået arv og dermed også gæld, blev krævet for hos deres formynder hr. Peder Jacobsen i Fausing og hos Mogens Skov på skiftet efter hans barnløse hustru Karen Jensdatter, Jens Jacobsens datter.

Under krigen i 1657-60 boede Maren Bondesdatter og hendes børn i Århus, så hun har muligvis allerede inden da været enke for anden gang, og da hr. Svend Arbo havde lånt hende 100 rdl. og "i hendes nød og trang med rede penge forstrakt", havde hun udstedt en obligation den 17. august 1657. Maren Bondesdatter døde i Århus i 1661 og blev ifølge domkirkens regnskabsbog begravet der: "Den 20. april nedsat salig Maren Bondesdatter i sin salig farfars begravelse". Jens Jacobsen Født i Kanegård, død i Stadsegård før 1667. Gift med Maren Bondesdatter, død i Århus, begravet i domkirken 20. april 1661. Børn: Karen Jensdatter Margrete Jensdatter Johanne Jensdatter