Elisabeth Knudsdatter Schalstrup

Elisabeth var datter af Margrete Jensdatter og Knud Jensen Smerup, der var sognepræst i Voldum. Hun    var gift med herredsfoged ved Houlbjerg, Galten og Vester Lisbjerg herreders ting Jens Jensen Lundorff. Disse herreder var i slutningen af 1680'erne blevet sammenlagt til en jurisdiktion, men var alligevel ikke noget stort herred, fordi meget af området i Galten og Houlbjerg herreder hørte ind under Frisenborg birks ting, og en del af godset i Vester Lisbjerg herred under Marselisborg birk, så noget særlig givtigt levebrød har hvervet tilsyneladende ikke været. Det ses af skiftet efter Elisabeth Schalsstrup, at hendes mand har oplyst , at en del af deres bohave var blevet udlagt til monsr. Leth på Kollerup efter namsdom ved birkedommer sr. Anders Jensen og til betaling blevet hensat hos Jens Rasmussen i Søby, hvilket vil sige at deres ejendele var blevet pantet.

Elisabeth Knudsdatter Schalstrup Født i Voldum, omkring 1688, død i Søby og begravet 10. februar 1730. Gift med Jens Jensen Lundorff, død i Søby og begravet den 1. januar 1730.

Børn: Knud Jensen (døbt 13. september 1719) Jens Jensen (døbt 8. juni 1721)