Margrete Jensdatter

Gift med Knud Jensen Smerup

Margrete Jensdatter var datter efter Jens Jacobsen og hustru Maren Bondesdatter. Hun blev ifølge bryllupssang trykt i København i 1674 gift den 14. januar med Knud Jensen Smerup, der var sognepræst i Voldum. Afstanden fra København taget i betragtning, har bryluppet formegentlig fundet sted i 1675. 

Knud Jensen gav 1676 i Århus afkald for hendes arv til Jacob Bondesen i Skivholme, og samme år var hr. Knud Jensen i voldum fadder os Margrete Jensdatters kusine Apelone Jacobsdatter i Lading. Ved sit ægteskab med Knud Jensen Smerup blev Margrete Jensdatter stedmor til hans fem sønner af første ægteskab med Christiane Barbera Friis.

Da Knud Jensen Smerup døde i 1688, var den ældste af dem præst, mens den yngste endnu ikke havde fået skrevet renter til sin mødrene arv, så han må have været umyndig. Margrete Jensdatter fik selv syv sønner, og året inden Knud Jensen Smerup døde, fødte hun ham hans eneste datter. Knud Jensen Smerup var provst da han døede, og han var velhavende. I registreringen af boet var der både guld og sølv. Foruden nogle små knapper og kravedupper af guld og en lille samling guldmønter omtales Margretes, salig Knud Jensens, fæstensgave, en guldkæde, som blev vurderet til 114 sldl. Desuden var der fire sølvkander, hvoraf de to var store, og den ene havde en forgyldt mønt i låget. Samlet blev uld og sølv vurderet efter vægt og metalværdien heraf udgjorde 591 sldl. og 3 mark. Af værdipapirer var der to obligationer, denne ene på 300 sldl. med sikkerhed i en gård i Århus, samt en på 50 sldl., udstedt af præsten i Lauerbjerg, og på dem begge var der efterstående rente. I boet var ligeledes en masse tallerkener, bestik og desuden nogle skilderier. Endelig får man at vide hvordan en velhavende præst var klædt i 1680'erne, han havde en præstekjortel med buksr af klæde, den var hele 30 sldl. værd. To andre var tilsammen 28 sldl. værd, dem var der ikke bukser til. Ellers havde han en sort indsprængt kjortel, foret med ræveskind, med tilhørende bukser. En sort klædeskåbe havde fløjlsbesætning, desuden havde han en gammel rød nattrøje, en gammel fløjlshue, foret med skind, en gammel polsk klædehue med flor om, en fløjlshue med gråværk i pulden, en rejsehue, foret med ræveskind, en hat med hattebånd, en brun brystkappe af klæde og to blå brysthynder. Der nævnes ikke hverken skjorter, strømper eller fodtøj, men det har han naturligvis haft, så man må tænke sig, at det kan være blevet givet til nogle af sønnerne. Tøjet blev i alt vurderet til 94 sldl. og 3 mark. Hans righoldige bibliotek omfattede mest religiøse bøger, både på dansk, latin og tysk. Christian den fjerdes bibel, udgivet 1653, og Luthers bibel på tysk, udgivet 1606, samt 15 andre bøger var i folioformat, en af dem var Seneca på dansk. 36 andre bøger var i kvartformat, her imellem var den gamle jyske lovbog og Christian d. Femtes lovbog, som må have været ny i 1689. Endelig var der endnu en verdslig bog, som hed Poul Koldings kogebog.

Knud Jensen Smerup har formodentlig også haft mønsterlandbrug, der var atten heste, hvoraf et par stykker var med føl, og der var hele sytten køer af forskelllig alder, syv kalve og otte ungnød, niogtyve får, ti lam, tyve svin og seks sogrise og endelig to bistader, to beslagne vogne og tre arbejdsvogne, tre slæder, to plove og tre harver. Boets værdier var i alt 2739 sldl. 3 mark 5½ sk. Præstegården blev vurderet til 200 sldl., den blev fundet "temmelig godt ved magt". Af indestående børnepenge resterede lidt over 25 sldl. på den næstældstes konto, mens de tre yngstes endnu stod i boet, disse børnepenge var på 703 sldl. 2 mark 2 sk. Den næstyngste havde nogen tid, mens han gik i skole, boet hos Margrete Jensdatters svoger Claus Poulsen i Viborg. "De otte børn, som den salig mand ved hans efterladte hustru Margrete Jensdatter er født, deres arv efter deres salig far med hvis, dem er samtykket og givet, bedrager sig til 274 sldl. 6sk." Blev overdraget til Knud Jensen Smerups efterfølger i både ægteskab og embede hr. Laurits Rasmussen Schalstrup, som "med al faderlig fuld ophold og opdragen, bærende vedbørlig omhu for, at de vorder i al ærbarhed og skikkelighed opdragen og holden til skole og lære, eftersom det enhver af dem efter forefundne ingenium timeligt og bedst eragtes kunne og det indtil de, med Guds hjælp og hans forsorg, kunne blive duelige til at forsørge sig selv noget til ophold".

Hvis Margrete Jensdatter og hendes nye mand Laurits Schalstrup fik børn, må de være døde, inden der blev afholdt skifte efter ham i 1720. Flere af hans stedbørn var så små, da deres far døde, at de næppe har haft ret megen erindring om ham, og nogle af dem kaldte sig Schalstrup efter deres stedfar. I modsætning til sin formand havde Laurits Schalstrup en vidtløftig gæld, da han døde, måske på grund af de mange børnepenge, som han havde ansvar for.

Arvinger var hans søskende og søskendes børn. Da de blev gjort bekendt med boets tilstand, indvilligede de i fællesskab i at modtage 100 sldl. i arv. Margrete Jensdatter Født i Stadsegård, død før den 11. marts 1720 i Voldum. Gift 1. gang omtrent 1675 med Knud Jensen Smerup, død 19. august 1688 i Voldum. Gift 2. gang med Laurits Rasmussen Schalstrup, død den 6. maj 1720 i Voldum. Børn i 1 ægteskab: Jens Jacob Knudsen, Gregers Knudsen, Peder Hans Knudsen Schalstrup, Helvicus Johannes Knudsen Schalstrup, Jens Knudsen, Iver Niels Knudsen Ågård, Knud Knudsen Schalstrup (født omtrent 1684), Elisabeth Knudsdatter Schalstrup (født omtrent 1687)